EDUKACIJA

„Budu li oni koji znaju ćutali svetom će i dalje vladati osrednji. Zato je bitno znati dobro prezentovati a to se može naučiti.“

Uz modernizaciju i unapređenje savremenog sveta s kojim se svakodnevno susrećemo neminovno je da se moramo iskazati svoj stav i mišljenje kako bismo zauzeli mesto koje nam na osnovu našeg rada i ambicija pripada. Javni nastup je sve češće zastupljen vid komunikacije i konekcije. Kroz svoje izlaganje moramo odbraniti naše stavove, objasniti zaključke do kojih smo došli i ljudima približiti naše mišljenje o određenoj temi, uspešno!

Edukacija za javni nastup u Centru za javni govor kombinuje interaktivni rad u malim grupama uz prilagođavanje individuanim potrebama polaznika. Naši edukativni programi realizuju se u atmosferi koja motiviše, polaznici uče od mentora, drugih polaznika i kroz samovrednovanje, učenje na sopstvenim greškama, tokom intenzivnih treninga.

Nove grupe polaznika okupljamo na početku svakog meseca, osnovni kurs javnog nastupa i retorike sastoji se od 8 susreta u trajanju od 90 minuta, dva puta nedeljno tokom meseca dana.

Sarađujemo i sa kompanijama koje traže kvalitetnu edukaciju za javni nastup za svoje zaposlene.

Sticanje samopouzdanja

Jedino pripremljen govornik zaslužuje samopouzdanje. Priprema za javni nastup je mnogo složeniji proces od onog kako se to obično čini. Edukativni programi u Centru za javni govor posvećeni su kvalitetnoj pripremi govornika za javne nastupe i na taj način sticanje samopuzdanja za uspešnu komunikaciju sa publikom.

Otklanjanje poštapalica i retorskih šumova

Kroz edukativni program učimo da umesto retorskih šumova i poštapalica iz svakodnevnog govora, u svom javnom nastupu upotrebljavmo pauzu koja nam na početku omogućava poboljšanje koncentracije dok kasnije kroz vežbu postižemo upotrebljavanje pauze na pravim mestima, kako bismo izbegli gubljenje pažnje naših slušaoca.

Usavršavanje dikcije

Dikcija kao sveouhvatna celina načina govora, razgovetnosti, jasnoće, tonaliteta i intonacije je upravo ono što će obogatiti vaš javni nastup, probuditi vaše slušaoce i zadržati njihovu pažnju. Uz buđenje svesti, spoznaju svojih grešaka, kao i rad na istim. Verujemo da svako od nas može bit glas koji budi!

Govor tela

Naše telo, odaje jače ili slabije signale onoga što osećamo. Kada započnemo naš javni nastup, sva trema koju imamo se ocrta kroz način stajanja, da li je to preterano šetanje ispred publike ili pak nepomičnost. Ogleda se i kroz preteranu ili pak odsustvo gestikulacije. Kroz zanimljive vežbe u vrlo kratkom vremenskom periodu, naši polaznici uspeju da pravilan govor tela.

Pisanje govora i tehnike argumentacije

Zašto je bitan uvod naše prezentacije ili govora, šta treba da sadrži deo u kome dokazujemo istinitost našeg stanovišta i kako efektno zaključiti govor sastavni su deo edukacije za uspešan javni nastup. U našim govorima možemo koristiti brojne retorske postupke i trikove koji će nam pomoći da uvek budemo u pravu.

Govor pred kamerom

Televizija je moćan medij i sve su veće šanse da nam se može dogoditi govor ispred televizijskih kamera zato sveobuhvatna edukacija za javni nastup mora sadržati i edukaciju za pravilno ponašanje prilikom javnog pojavljivanja na televiziji. U Centru za javni govor učimo kako da predstavljanje posla, prenošenje ideja i stavova prilikom gostovanja na televiziji bude uspešno.

Besplatan vodič za uspešan javni nastup

Ukoliko želiš da besplatno znanje o javnom nastupu stigne u tvoj inbox, prijavi se.